تاریخ خدمت از 77/07/18 تا کنون

مهندس محمد خوش آینه

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

  

تمـاس با مـا

آدرس :

بوشهر - خ امام خمینی (ره) روبروی درمانگاه
هفت تیر - کوچه شهید قهوه چی زاده جنب
شرکت توزیع برق

ایمیل : info@buwmo.ir

 

تلفن : 7733334533-4

فکس : 33334533

کد پستی : 89915- 75157

نقشه