نرم افزار شهرسازی:


 •    «تأمین سیستم شهرسازی شهرداری بوشهر»
 • خرید، بومی‌سازی، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی یک‌سالة سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی، درآمد و اصناف
 • اعمال قوانین و مقررات ساخت و ساز در سامانه شهرسازی
 • ارایه برخی خدمات به شهروندان در بستر وب

خدمات شهری:
 • سیستم نظارت بر حفاری‌ها   
 •  حمل و نقل و ترافیک
 • سیستم های پایش تصویری 
 • سیستم های کنترل ترافیک
 • سیستم پاسخگویی مردمی 137
 
 
درآمد و مالی:
 
 • توسعة موردی سیستم‌های خزانه‌داری و درآمدهای عمومی
 • توسعة موردی سیستم عوارض خودرو
 • عملیات ممیزی املاک
 • به‌روزرسانی اطلاعات ممیزی املاک در منطقه 1
 • اعمال منابع فرمول های درآمدی مصوب شده در شورا ی اسلامی شهر بوشهر
 • وصول کلیه عوارض سازمان های وابسته به شهرداری در سیستم درآمد شهرداری مرکزی
 • ارتباط فی ما بین سیستم سامانه نظارت بر حفاری شهر بوشهر بر رایورز جهت وصول درآمدهای ناشی از آن
 • ارتباط فی ما بین سیستم سامانهعوارض خودرو شهر بوشهر بر رایورز جهت وصول درآمدهای ناشی از آن

 

اداری و عمومی

 • توسعة موردی سیستم پرگار
 • نسخه موبایل نرم‌ا‌فزار اتوماسیون اداری
 • حذف گردش فیزیکی نامه‌ها در شهرداری
 • عملیات اسکن و آرشیو الکترونیکی اطلاعات پرسنلی
 
 حوزه شهردار- روابط عمومی
 
 • تهیه وب‌سایت جدید
 • توسعه موردی نرم‌افزار ۱۳۷
 • توسعه سامانه پیامک شهرداری
حقوقی
 • بازرسی و پاسخگویی به شکایات
پشتیبانی نرم افزار و داده

 • پشتیبانی سیستم شهرسازی
 • پشیبانی و نگهداری سیستم آرشیو الکترونیکی
 • پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار سیستم امور مهندسین
 • پشتیبانی سامانه نظارت بر حفاری
  پشتیبانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷
  پشتیبانی و نگهداری از سرویس نرم‌افزار Web GIS
 • سامانه تحت وب سیستم مکاتبات پرگار
 • سیستم عوارض خودرو
 • سامانه تحت وب فیش حقوقی پرسنل
 • پشتیبانی سیستم حضور و غیاب
 • راه اندازی و پشتیبانی شبکه ها
 • تست و بروز رسانی سامانه های امنیتی
 • راه اندازی اینترنت پارک ها
تامین نرم افزار
 • انجام خدمات و توسعه موردی درخصوص نرم‌افزارهای مورد استفاده شهرداری

تمـاس با مـا

آدرس :

بوشهر - خ امام خمینی (ره) روبروی درمانگاه
هفت تیر - کوچه شهید قهوه چی زاده جنب
شرکت توزیع برق

ایمیل : info@buwmo.ir

 

تلفن : 7733334533-4

فکس : 33334533

کد پستی : 89915- 75157

نقشه