جستجو
» گالری

  • پرواز شالوها در بوشهر

  • ساحل بوشهر در شب

  • نصب دوربین های کنترل سرعت - بلوار امام علی

  • نصب دوربین های کنترل سرعت - بلوار امام علی

  • تعویض و تعمیر دکل سازمان فاوا و افزایش ارتفاع

  • بستن رادیو اینترنت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندر بوشهر

  • دکل شهرداری مرکزی جهت بستن رادیو خلیج فارس

  • جلسه آموزشی اتوماسیون اداری پرگار با حضور همکاران شهرداری مرکزی توسط سازمان فاوا

  • جلسه آموزشی اتوماسیون اداری پرگار با حضور همکاران شهرداری مرکزی توسط سازمان فاوا

Loading

تمـاس با مـا

آدرس :

بوشهر - خ امام خمینی (ره) روبروی درمانگاه
هفت تیر - کوچه شهید قهوه چی زاده جنب
شرکت توزیع برق

ایمیل : info@buwmo.ir

 

تلفن : 7733334533-4

فکس : 33334533

کد پستی : 89915- 75157

نقشه